Elmondhatjuk, hogy nincs olyan művészeti irányzat, amelyikben nem találunk az évszakok változásához kapcsolható alkotást, legyen az zene, vers, színdarab, táncos produkció; esetleg film. Az alábbi felsorolás rövid és szubjektív válogatás eredménye.

„Ha gazdag a színezés, kiteljesedik a forma.” (Paul Cézanne)

Kezdjük azokkal a festőkkel, akiknek a munkáit tanulmányozni érdemes, ha évszakábrázolásokról beszélünk.

Festészet:

„Giuseppe Arcimboldo (Milánó, 1527 – Milánó, 1593. július 11.) olasz festő a legkülönösebb (excentrikus) festők egyike. Képeire jellemző, hogy gyümölcsöket, virágokat, állatokat, halakat és könyveket ábrázolt, amelyek egy-egy személy felismerhető arcképévé állnak össze. A 20. századi szürrealizmus korai előfutárának tartják. (Szokványos festményei viszont feledésbe merültek.)Portréin az aktuális évszak termései, azok hangulata jelennek meg.”

„Nicolas Poussin (Les Andelys, Normandia, 1594. június 15. – Róma, 1665. november 19.) francia barokk festő. A rajzra fektette a fő súlyt, de alakjai sohasem válnak absztrakciókká, és színezése, ha nem is ragyogó: egységes, heroikus tájképfestés megalapítása. Szigorú formaérzék és a természet bámulatos ismerete, nagyszerű hangulat és a légtávlat tökéletessége egyesülnek bennük. Képein a tavasz friss, üde, élet és szerelemmel teli, a nyár már érettebb, fakóbb, de még aktív, az őszi képein a betakarítást, a még élő, de már haldokló természetet jeleníti meg, a telet pedig a zord, kemény halál megfestésével szimbolizálja.”

Alfons Maria Mucha (Ivančice, 1860. július 24. – 1939. július 14.) cseh plakátművész, grafikus, illusztrátor, festő és nagy sorozatú nyomtatott grafikai művek alkotója, aki a szecesszió egyik kiemelkedő képviselőjének számít. [5] Bár művészetét a szecesszióra jellemző kígyózó indák, stilizált növényi motívumok, buja vonalvezetés, szépséges nőalakok jellemzik, nem vallotta magáénak az art nouveau elveit, nézeteit inkább a szimbolizmussal rokonította. Művészetében a dekorativitás anatómiai pontossággal párosul. Alkotásait gyakran ciklusokba, dekoratív pannóként rendezte össze: A négy évszak (1896), Ékkövek, Csillagok, Művészetek, Virágok, Hónapok, Napszakok.”

„CyTwombly festőművész (Lexington, USA, 1928. április 25. – Róma, 2011. július 5.) absztrakt műveiről ismert, melyek jellegzetessége a festési és rajztechnikák keverése. Twombly festményeihez gyakran merít a graffitikből, de szavak, betűk is felbukkannak műveiben. Az évszakok megfestése nehezen azonosítható az általunk megélt fény- és szíviszonyokkal, sokkal inkább egyfajta absztrakt expresszionista megjelenítést láthatunk a Ciklusok és évszakok című sorozatában.”

„Johannes Itten (Süderen-Linden, 1888. november 11. – Zürich, 1967. május 25.) svájci festő és művészetpedagógus, a Bauhaus korai korszakának meghatározó személyisége. Az általa a kezdeti időszakban létrehozott előkészítő tanfolyam döntő szerepet játszott az iskola képzési rendszerében. A Bauhausból történő kiválását követően aktív szerepet töltött be a művészeti nevelésben, a második világháborút követően pedig a svájci művészeti múzeumok szervezésében és vezetésében.”