fbpx Creative Web Ideas

Színekről minden, amit tudni érdemes! – a jelszó, ezért időről-időre különböző területek szakértőit hívom meg egy-egy blogbejegyzésre.
Most egy kitűnő kollégámtól kaptam az alábbi gondolatsort. Olvassátok Kovásznai Nóra bejegyzését.

Környezetünk vizuális arculata

Munkáim elkészítésének előzményeként nemcsak a város és környezetének vizuális arculatát (napszakok változásának hatása a homlokzatokon, Fontainebleau napsütéses és borús időben) vizsgáltam, hanem korábbi festők alkotásait tanulmányoztam. Felhasználtam az impresszionizmus által kedvelt színes árnyékokat, az optikai színkeverést.

Nagy hatással volt rám Lyonel Feininger sajátos technikája, színképzési eljárása.

Fontainebleauban számos olyan érdekes épülettel, utcarészlettel találkoztam, amely megragadták képzeleteimet, s elhatároztam, hogy festmény formájában megörökítem őket.
Az eddig leírt megfigyeléseket, vizsgálatokat, elemzéseket, fényképfelvételeimet felhasználva készítettem el képeimet. A sorozat kidolgozásánál lényegesnek tartottam, hogy a városképről személyes élményeket egyaránt tartalmazzon, azokat a benyomásokat rögzítsék, melyekkel megérkezésem során legelőszőr szembesültem.

A képek egy olyan közlekedési útvonalat ábrázolnak, mint felülnézeti madártávlati perspektívájú látkép, különböző építészeti terek, elemek (erkély, ablaksor, tetőfedés, üzletportál), melyeket a város lakóinak szemszögéből fedezhetünk fel.
Végül a szemünk láttára kibontakozó mikrovilág, utcát szegélyező házakon ablakok, kapuk, korlátok részletei.

Mi volt a célom?

A kompozíciók kialakításánál célom volt, hogy az egyes épületelemek megfelelően legyenek elhelyezve, hogy a szemlélődő számára érzéseket, gondolatokat közvetítsen. Mint péládul nézőpont, a perspektíva és a méretarány, formai elemek, pontok, vonalak, alakzatok, formák, textúrák, tónusok és színek, a tér és az idő múlásának érzékeltetése.

A megfigyelt jellegzetességek (zsalugáterek, tető hajlásszöge, templomtorony, utcai lámpák) kihangsúlyozásához a vízszintes és függőleges tagolást, az átlós képszerkesztést választottam, melyek mozgalmassá teszik a kompozíciót és távlati hatásokat teremtenek.
Bár első ránézésre a képek több szín sokaságából, különböző típusú foltokból, elemekből tevődnek össze, törekedtem arra, hogy a színdinamika képzés folyamán az előadásokon hallottakat, minél jobban hasznosítsam. Figyelembe vettem a térkompozíciós órákon elsajátított színharmóniával kapcsolatos tanulmányokat, ismereteket.

A munkám elkészítése folyamán a színek egymásra gyakorolt hatását is alkalmaztam, mivel a mindennapi életben sohasem fordul elő, hogy egy szín teljesen önmagában jelenjen meg előttünk. Törekedtem a polikróm színharmónia és különböző típusú színkontrasztok használatára.
A komplementer színeket és más hideg-meleg színpárokat előszeretettel alkalmaztam.

Fontos volt számomra a színek helye, iránya, mely szerint az előtér és a háttér színviszonya meghatározza a tér mélységét.
A képek tónusait próbáltam fokozatosan felépíteni. A kékeket (légies) felülre, alulra a legsötétebb barna, vörös, fekete (mély) színeket használtam.
Nagy hangsúlyt fektettem a fény-árnyék hatásra is, (önárnyék vetett árnyék színei, a sárga, és fehér szín a beáramló fényt jelzi), melyek az épület plasztikájának, struktúráinak fontos elemei.

 

Kovásznai Nóra
Színtervező művész